Emre Saltık - Hozat Yolu

Sabah erken çıktım Hozat Yoluna
Metriste bekledimde gelmedin
Kuşlar göçüp gitti kendi yurduna
Ben senin yolun gözledim gelmedin

Kanlı baykuş öter oldu kapımda
Yaralarım perdelendi sazımda
Beni tele düşman ettin sonunda
Gönül bahçem harman oldu gelmedin

Duydum zülfün çiçek açmış narınan
Gönül kuşum kanat açmış zarınan
Zengin akıl almaz imiş varınan
Beni ele meşkul ettin zorunan

Date: 13.08.2018      View: 92