Emre Saltık - Güne Karşı Duran Güzel

Güne Karşı Duran Güzel
Yanar tenim eylenme gel
Beni derde salan güzel
Ardımızda söylenme gel

Dün severdin yalan oldu
Gül bahçemde gülüm soldu
Hoyrat gelip dalım kırıldı
Seher vakti çiğlenme gel

Eroğluyum orda burda İçim yanar tenim karda
Al hançeri beni vurda
Yad ellerde eylenme gel

Dün severdim yalan oldu
Gül bahçemde gülüm soldu
Hoyrat gelip dalım kırıldı
Seher vakti çiğlenme gel

Date: 13.08.2018      View: 72