Emre Saltık - Gelmedin Gülüm

Çok yalvardım çok yalvardım
Seherde yolan bakardım
Saçına sümbül takardım
Gelmedin Gülüm gelmedin

Dağlar efkarlıyım dağlar kederliyim
Dağlar ben dertliyim bugün oy

Elden sordum yelden sordum
El açıp divana durdum
Hasretle sarardım soldum Gelmedin Gülüm gelmedin

Dağlar efkarlıyım dağlar kederliyim
Dağlar ben dertliyim bugün oy

Süeri böyle öldürme
Alemi bana güldürme
Geldiğin yada bildirme
Gelmedin Gülüm gelmedin

Date: 11.10.2018      View: 100