Emre Saltık - Derdimin Dermanı

Bülbül olup beni derde düşüren
Derdimin Dermanı sensin ya ali
Beni mecnun edip çöle düşüren
Derdimin Dermanı sensin ya ali

Pervaz edip yola düşüren sensin
Yine bu devranı döndüren sensin
Susuz olanları kandıran sesin
Derdimin Dermanı sensin ya ali

Derviş muhammedin yola girince
Yol oğlu yoldadır darda durunca
Gurbet ellerinde dostlar ölünce
Derdimin Dermanı sensin ya ali

Date: 19.09.2018      View: 121