Diyarbakır Yöresi Türküleri - Kar Mı Yağmış Diyarbakır'ın Dağına

Kar Mı Yağmış Diyarbakır'ın Dağına
Bülbül konmuş bostanına bağına
Yeni gelmiş sarılmağın çağına
Reva mıdır niye ben murad almıyayım

(ah) İkbale zeval erse ne var sende kemal var
Mağrur-i kemal olma ki ardınca zeval var

Tek başıma kalsam şeh-i devrana kul olmam
Viran olası hanede evlad ü ayal var
Reva mıdır niye ben murad almıyayım
Date: 28.09.2018      View: 113