Dertli Divani - Kim Gelir

ol benim şahımı
görmeye Kim Gelir
zevk ile sefasın
sürmeye Kim Gelir

incidir dişleri
kalemdir kaşları
can için başları
vermeye Kim Gelir

asası elinde
kemeri belinde
pirimin yolunda
ölmeye Kim Gelir

pir sultan illeri
uzaktır yolları
bahçede gülleri
dermeye Kim Gelir
Date: 26.09.2018      View: 359