Dertli Divani - Haydar

Dediler z-keramet knı Haydar
Dayanılmaz derdin dermanı Haydar

Hakk'ın kudretleri sende ayandır
Velayet mülkünün sultanı Haydar

Cemada dil verirsin emr-i Yezdan
Verir nutkun ölüye canı Haydar

Kamu mümünlerin kalbinde mihrin
Oluptur dini hem imanı Haydar

İmamü'l müttekinsin bellü bayık Erenler merdinin merdanı Haydar

Behişt ehline ski-i ezelsin
Hakk'ın sende erer ihsanı Haydar

Yemin derdmende eyle inayet
Dalalette komagıl anı HaydarSöz : Yemin - Müzik : Anonim (Düet : Erkan Oğur)
Kalan - 2005
Date: 04.10.2018      View: 90