Dertli Divani - Hab-ı Gafletten Uyanıp

Hab-ı Gafletten Uyanıp
Doğru yola bastım kadem
İhlasla Hakk'a dayanıp
Aşina oldum dembedem

Erler cem olmuş bir yerde
Arada göründü perde
Gel gir düşmeyesin derde
Burayaca geldin madem

Bizim mektebi irfana
Mana öğrettiler bana
Vuslat oldum ilmikana
Çün babıu vahdette bu dem

Okudum elifi beyi
Farkeyledim teyi seyi Saki destindeki meyi
Sundu nuşeyledim ol dem

Ol dem açıldı can gözüm
Cemale karşıdır yüzüm
Zedemden sıyrıldı özüm
Şükür nasip oldu adem

Adem'de Hak'kı bulmuşam
Bahri Umman'a dalmışam
Vahdeti ahed olmuşam
Sanma ki Adem'den yandım

Dertli Divani yakudum
Levhi mahfuzdan okudum
Aba hırka şal dokudum
Meğer bu işte üstadem
Date: 08.10.2018      View: 154