Başkal - Derdinden Yanan Ağlar

Derdinden Yanan Ağlar
Derde dayanan ağlar
Feryat etsem ağlasam
Gök gürler, bulut ağlar
Oy aman zalım aman

(Nakarat)
Dağlarımı kar aldı
Yaşlarımı sel aldı
Ecele borçlu kaldım
Bir canım vardı el aldı

Oy benim aman derdim
Sığmaz bu cana derdim
Altmış katır, yüz deve Taşımaz Şam'a derdim
Oy aman zalım aman

(Nakarat tekrar)

Güvendim bir zalıma
Balta vurdu dalıma
Sen de kalırsın gülüm
Elbet benim halıma
Oy aman zalım aman

(Nakarat tekrar)

Date: 01.10.2018      View: 124