Başkal - Bacılar

Seherde açılır gonca gül gibi
Rengini bahardan alır Bacılar
Ata'ya babaya arkalansa da
Sırrını anaya salar Bacılar

Baharın baharın incesi Bacılar
Güllerin güllerin goncası Bacılar

Ala ceylan gibi salınıp gezer
Her biri bir galbi bir ömrü bezer
Kim demiş göçeri kuşlara benzer
Evleri evlere bağlar Bacılar

Baharın baharın incesi Bacılar
Güllerin güllerin goncası Bacılar
Date: 19.09.2018      View: 103