Başkal - Ardahan'ın yolları

Ardahan'ın yollarında
Güller açıp bağlarında
Eyle bir yar sevmişim ki
On üç on dört yaşlarında

(Nakarat)
Eyvah dimmem dimme, nazlı yar dimme
El kızı sarhoş, sen şarap verme
Dimme dimme dimme dimme, nazlı yar dimme
Men özüm sarhoş, sen şarap verme

Dimmeyi men çayda gördüm
Elimde bir bayda gördüm
İki öptüm öptüm bir de sevdim
Ondan ne bir fayda gördüm

(Nakarat tekrar)

Date: 13.08.2018      View: 123