Azerbaycan Yöresi Türküleri - Tellerin Gezebi Benzer (Gözel)

Tellerin gezebi benzer şahmara
Gatdanıb zülflerin ayağı gözel
Gaşların eyrisi kanı-güdretden
Kim çekib renginen boyağı gözel

Geydiyin eynine gumaşı aldı
Tamam sırğaların cavahir le'ldi
Huda'm sebeb saldı ne gözel oldu
Deydi bizim yere ayağı gözel

Men Nebi'yem beyaz etdim özümü
Zimistan eyledin bahar yazımı
Özüm dedim men eşitdim sözümü
Sen oldun canıma ne yağı gözel
Date: 02.10.2018      View: 146