Azerbaycan Yöresi Türküleri - Gözeller Gözeli (Bize Geldi)

Gözeller gözeli hüsnü senuber
Al yaşıl geyinib yar bize geldi
Ne gözel çekilib geddü gameti
Hubluğu mahala çar bize geldi

Görmedim bir bele yahşı kamallı
Züleyha fehimli Yusif camallı
Ağzı şehd ü şeker dodağı ballı
Goynunda besleyib nar bize geldi

Yarın firgetinden geldim amana
Pünhanı bahanda gesd eyler cana
Benzeyir meleye huri gılmana
Hüseyn'e hörmeti var bize geldi
Date: 26.09.2018      View: 242