Azerbaycan Yöresi Türküleri - Goca Şair Gelem Götür

Goca şair gelem götür
Kederden yaz söz ağlasın
Vüsal üçün neğmeler goş
Geriblikde göz ağlasın

Gara behtli Saramız var
Sağalmayan yaramız var
Görüşmeye haramız var
Ayrılığa döz ağlasın

Sanma olub hevesin az
Gelemindir elinde saz
Gızıl saçlı güneşden yaz
Alov yağdır köz ağlasın

Goca şair durma bir an
Saz al söz goş ellere yan
Gışda göller donan zaman
İsti pay ver buz ağlasın

Darıhanda eli sesle
Hezin-hezin mahnı besle Hesretden de bizim nesle
Göz yaş töküb üz ağlasın

Alsa boz bulud başını
Gemli görsen gardaşını
Gözden ahan gan yaşını
Yanağlara düz ağlasın

Yad ellerden köçüb gelen
Hezin yeli görse çemen
Solan güle ağlama sen
Mateminde yaz ağlasın

Şair tökme gözden yaşın
Altmışdan da ötüb yaşın
Söyle neler çekib başın
Goy derdliler az ağlasın

Şair görüm ilden-ile
Neğmelerin düşsün dile
Gezsin bütün elden-ele
Aşıg çalsın saz ağlasın
Date: 20.08.2018      View: 233