Azerbaycan Yöresi Türküleri - Büküldü (Ağzın Baldı Dilin Şeker)

Ağzın baldı dilin şeker Mahtab
Gene ciyerimin başı söküldü
Gündüz gerarım yoh geceler bi-hab
Kor oldu gözlerim belim büküldü

Gene yaraglılar durmuş gesdime
Ya Allah'ım damen düşdü destime
Bu hicran leşkeri geldi üstüme
Her terefden hücum etdi töküldü

Hicranın odunda olmuşam kabab
Gündüz gerarım yoh geceler bi-hab
Başın üçün doğru sözdür Mahitab
Ürek papayandı ciger söküldü

Mah Hanım'am bu sinemi dağlaram
Öz yaramı öz elimnen bağlaram
Gece gündüz sızıldaram ağlaram
Gem cerisi sinem üste çöküldü
Date: 11.10.2018      View: 145