Azerbaycan Yöresi Türküleri - Ağır Eller (Gelip Çatır)

Gelip çatır yaz ayları
Köç köç olub ağır eller
Her yanda ses sese verib
Ötüşürler tuti diller

Obalar düzülüp yola
Gefle işler sağa sola
Etir verir nergiz lala
Açılıb gonçalar güller

Gözeller gedir bulağa
Batıblar yaşıla ağa Çıhıblar elvan yaylağa
Sayrışırlar siyah teller

Hublar yeriyerler sana
Ala gözler susar gana
Çalhanır yaşılbaş sona
Bulanır dalğalı göller

Gızlar gelir deste deste
Geddi elif boyu beste
Gehraman alıb gol üste
Hoş saz çalır şümşad eller
Date: 23.09.2018      View: 180