Aynur Doğan - Helin

Helin

Gewre boze rindike
Çavreşe çav beleke

Kewe çima dilezini
Benda kesi namini
Roniya roje derewe
Şeven li vir pir tari ne

Li çiya zinar ezmanan xinim
Axa jindari ji hilweşinim
Ger be wargehbim eze neminim
Liber bayezemanan
Beridayi germiyananan
Ka wer neçe le dine
Çileyi germa havini
Gellek mina te çübun
Mirin ne tu mizgini
Date: 27.09.2018      View: 166