Aşık Nuri Çırağı - Otuzbeş Yıl Oldu Unutamadım

Sem görmüş idim onbir yaşında
Otuzbeş Yıl Oldu Unutamadım
Sevdanın rüzgarı esti başımda
Bana bir hal oldu unutamadım

Mecnndan da fazla bu sevda yarım
Kerem'den de artık gamım efkarım
Hatırımdan çıkmıyorsun ağlarım
Gözyaşım sel oldu unutamadım

Görenı var mı bu sevdanının içini
Acep yakmış benim gibi kaçını
Mendilimle sildim ıslak saçını
Hepsi hayal oldu unutamadım

Nuri Çırağı'yı bıraktı zara
Umutlarım kaldı öbür bahara
Üstelik de göçtü çok uzaklara
Ayrıldı el oldu unutamadım
Date: 13.08.2018      View: 169