Aşık Nuri Çırağı - Kar Çiçekleri

Çıktım bu dağlara seyran eyledim
Serpilmişler düze kar çiçekleri
Durdum onlarınan sohbet eyledim
Karıştılar söze kar çiçekleri

Tarihi çok yakın düneyin daha
Huşu ile can vermişler Allah'a
Bütün istekleri tek bir Fatiha
Sesleniyor bize kar çiçekleri

Ölmemişler canlı fakat konuşmaz
Aklı idrak eden bu işe şaşmaz
Yazın kışın renkleri de değişmez
Her zaman tap taze kar çiçekleri
İstiklal uğruna bahşetmiş canı
Ruhu ile birleştirmiş vatanı
Baktığında selamlıyor insanı
Sanırsın yelpaze kar çiçekleri

Her zaman her yerde beraber onlar
Vatanın aşığı sevdakar onlar
Gelenden gidenden haberdar onlar
Bakarlar göz göze kar çiçekleri

Biz de yanlarına gitsek otursak
Durup ibret ile onlara baksak
Nuri Çırağı'yım bir sual sorsak
Ne söylerler yüze kar çiçekleri
Date: 13.08.2018      View: 188