Aşık Mahzuni Şerif - Bin Yıllık Hasta

Bin yıllık bir hasta inler şurada
Ne doktor bulunur ne çıban biter
Dört mevsim boş geçer o güzel kırda
Ne fidan dikilir ne orman biter

Marangoz çalışır kapısı yoktur
Berberin sakalı herkesten çoktur
Doyuran aç gezer soyanlar toktur
Ne adalet var ne vicdan biter

Ne yapsın kasaplar hile etmese
Çoluk çocuk açtır kemik katmasa
Müşteri bakkaldan kazık yutmasa
Ne kavgadan geçer ne cüzdan biter

İnsanın jandarma polisi olmaz İnsan suç işleyip günahta kalmaz
İnsanlık insana hiç günah bulmaz
Ne suçlu tükenir ne hayvan biter

Vicdan adaleti kurulmadıkça
Haksız hak yolunda görülmedikçe
Mebus köylü gibi yorulmadıkça
Ne eşkiya biter ne çoban biter

Size derim size duyun insanlar
İnsanı asıpta zevk eden canlar
Dört yanımdan hücum etti hayvanlar
Ne Mahzuni korkar ne destan biter
Bize hücum etti Ebu Süfyanlar, Ebu Mervanlar
Ne Mahzuni korkar ne destan biter.
Date: 06.10.2018      View: 188