Arash - Bure Bure

Roozi bood aasheqat boodam
Az daste to kheyli raazi boodam
Ammaa to ba'd sheytooni kardi
Nazdike man nayaa to
(boro, boro, delam toraa, toraa namikhaahad
Digar, digar, namikhaaham bebinamat) - 2
(Bure Bure ham ham ham shaitaan zara zara bachna re

Hamse
Bure Bure ham ham ham shaitaan zara zara thagna re

Hamse) - 2

Roozi bood aasheqat boodam
Az daste to kheyli raazi boodam Ammaa to ba'd sheytooni kardi
Dele man toraa digar namikhaahad
Roozi bood aasheqat boodam
Az daste to kheyli raazi boodam
Ammaa to ba'd sheytooni kardi
Nazdike man nayaa to
(Bure Bure ham ham ham shaitaan zara zara bachna re

Hamse
Bure Bure ham ham ham shaitaan zara zara thagna re

Hamse) - 2

(boro, boro, delam toraa, toraa namikhaahad
Digar, digar, namikhaaham bebinamat) - 3
Date: 06.10.2018      View: 108