Aqsin Fateh Imam Rza artist results

Aqsin Fateh Imam Rza lyric results

Kul Himmet - Sana Derim Be Hey Sofi
Sana derim be hey sofi Evvel Imamınız kimdir Selvat indi şanına Hak Muhammed Ali diyendir Evvelkisi İmam Hasan İkincisi İmam Hüseyn Üçüncüsü İmam Zeynel Dördüncüsü İmam Abidin'dir Beşincis...
Tarık Kavut - Türbesin Üstünü
Türbesin üstünü nakşeylediler Gel dinim imanım İmam Hüseyin Seni dört köşeye baş eylediler Gel dinim imanım İmam Hüseyin Senin aşıkların yanar yakılır On' ki İmam katarına katılır Bunda münkir...
Pir Sultan Abdal - İmam Hüseyin 4
Türbesin üstünü nakşeylediler Gel dinim imanım İmam Hüseyin Seni dört köşeye baş eylediler Gel dinim imanım İmam Hüseyin Yetiş carımıza İmam Hüseyin Muhammet Ali'nin çeşm-i çırağı Erenler ba...
Türküler Sevdamız - İmam Hüseyin
İmamların yası yaşı çağlatan ah senin dertlerin ya Imam Hüseyin kerbela çölünde kanı çağlatan ah senin dertlerin ya Imam Hüseyin Pir İmam Hüseyin iptida meydanı hür şehit aştı gökte melekeler ka...
Hasan Kara - Hak Yoluna Gönül Verdim
Hak yoluna gönül verdim, yürüdüm Rehbere inandım, ikrarımı verdim Mürşid-i kmilde musahip oldum Şah-ı Merdan İmam Ali aşkına Katı bir varlıktım, şimdi eridim Kibirden, benlikten geçtim, arındım...
Aşık Daimi - Şah İmam Hüseyin
Hakikat nazar kıl efkarımıza Şah İmam Hüseyin bendegahiyem Yad iller giremez pazarımıza Şah İmam Hüseyin bendegahiyem Yüce dağ başları duman kar oldu Şu geniş dünyalar başa dar oldu İşim bülbü...
Tercan Yöresi Türküleri - Şah İmam Hüseyin
Hakikat nazar kıl efkarımıza Şah İmam Hüseyin bendegahiyem Yad iller giremez pazarımıza Şah İmam Hüseyin bendegahiyem Yüce dağ başları duman kar oldu Şu geniş dünyalar başa dar oldu İşim bülbü...
Pir Sultan Abdal - İmam Hüseyin 1
Aşıkın başına gelmez hal olmaz Ulaş yetiş pirim İmam Hüseyin Sende bende deyü sual olunmaz Ulaş yetiş pirim İmam Hüseyin Erenler basmamış yerlere yüzü İletüp çamura çiğnetme bizi Yarın yok dem...
Ali Sultan - N'olur Beni Şah Hüseyine Gönderin
Aşıkın başına gelmez hal olmaz Ulaş yetiş pirim İmam Hüseyin Sende bende deyü sual olunmaz Ulaş yetiş pirim İmam Hüseyin Erenler basmamış yerlere yüzü İletüp çamura çiğnetme bizi Yarın yok dem...
Pir Sultan Abdal - Felekler Zuhur Olalı
Felekler zuhur olalı Arttı derdim fizahım var Günahım çoktur gamım yok Mehdi gibi bir mahım var Gayettir Ali'nin demi İmam Hasan gevher kanı Şah İmam Hüseyin gibi Muallakta dergahım var İm...