Anonim - Sarı Zeybek

Sarı Zeybek aman şu dağlara yaslanır aman
Yağmur yağar silahları efem ıslanır
Bir gün olur aman deli gönül uslanır aman

Eyvah olsun tellide doru efem şanına
Eğil bir bak mor cepkenin efem kanına

Karşı dağı aman duman duman bürüdü aman
Üçyüz atlı beş yüz yaya efem yürüdü
Sarı Zeybek aman şu cihanda biridi aman

Eyvah olsun tellide doru efem şanına
Eğil bir bak mor cepkenin efem kanına
Date: 06.10.2018      View: 112