Anonim - Cin Yusuf'un Türküsü

Karşıki tarlaya ekin ekerdim
Sağ elimle cidavimi dikerdim
Nice vezirlere ipim takardım
Al altın üstünde bulunamadım

Doğan iller gibi doğdum büründüm
Nice samurlar giydim salındım
Yıkılası han içinde bulundum
Al atın üstünde bulunamadım

Al at boş gitti de kimse tutmadı
Kılıç girmiş oldu elim yetmedi
Benim aç kurtlarımla haber gitmedi
Al atın üstünde bulunamadım

Al at boş gitti ben de bağlıyım
Ciğarimden aş oduna dağlıyım
Cidavu atar Cin Yusuf'un oğluyum
Al atın üstünde bulunamadım
Date: 04.10.2018      View: 113