Adana Yöresi Türküleri - Evlerinin Önü Gaya

Evlerinin önü gaya
Gayadan bakarlar aya
Havlıdakı duru taya
Bin gidelim emmim oğlu

Evlek kestim biber saçtım
Al öküzüm çifte goştum
Ben bir halal mala düştüm
Ben gidemem emmim gızı
Date: 09.10.2018      View: 240