Devlet Marşı lyrics

Askerlerin hzır silah
Kuvvetlenir slh u salh
Devlet bulur feyz ü felah
Meşhur olur bu istilh.

Askerlerin kişver-küş
Türk devleti sen çok yaşa.

Orduların etse sefer
Yol gösterir avn ü zafer
Mansr olur her bir nefer
Düşman kalır b-tb-fer.

Share:

Mehter Marşları other songs