• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundKazım Koyuncu - Enel Hak

Kazım Koyuncu
İdi
Naşa exti
Na gazirasen
Hey na cexen
Si ore
Enel hak
Dolixvi
Otxo üai lea
Na zirare
Xolo si
Enel hak
Dololi
Zuğaş tude
Dogawonasen
Xolo ma vorare
Hey şüu zirare
Enel hak
Doguti
Öeşiüo
Moxasen tenora
Mudi
Gişüuras
Öe biöi
Ham kianas
Ar si ore
Ar ti şüu
Enel hak

Nena : M.B.Beşli
Üaide: G.Tanç


ENEL HAK

Git
Gökyüzüne çık
Göreceğin
Orada duran
Sensin
Enel hak
Gömül
Dört kat toprak
Bulacağın
Yine sen
Enel hak
Düş
Denizin altına
Sanacaksın
Yine ben olacağım
Orada bizi bulacaksın
Enel hak
Dur
Beklesen
Gelecek normal zaman
Yalan
Bilesin
Ey çocuk
Bu dünyada
Bir sen varsın
Bir de biz
Enel hak

Söz : M.B.Beşli
Müzik : G.TançK3APERİ OROPA

Viduşunam
Mu dosüudu
Süani şüala na voçodinit
Ndğalepeşa
Si dopxvi şüule
Mutu goiktuyi
Si kodopxvi mara
Mişüun
Va ku xurasüani
Ma vore mara
Va kun xuraşkimi
E do mu
Xolo a üale şura
Momaen
Guri dudi oüomaaxen
Kaperi ora
Kaperi oropa

Nena : M.B.Beşli
Üaide: G.Tanç

Share:

Kazım Koyuncu - other songs