• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundMikail Aslan - Dilbera Dersimi

Mikail Aslan
Dilbera Dersimi

Jue nawa cer re yena wax wax,
Dilbera dersimi way way,
Baji peceri cı re wiy bımıri,
Dilbera dersime
Vere çeveri bı gavano,
Dilbera dersime
Desudı aşiri sero dane pero,
Dilbera dersime
Ere mı re kul u derdo wax wax,
To rusnene nuba mali,
Dilbera dersime
Doğanay guneko meke lewe to
Ra no,
Dilbera dersime

Download MP3

Share:

Mikail Aslan - other songs