Le Wera lyrics

Gava çavem lı te ket
Dile min agir peket
Hiş u aqle min nema
Ew ji bi te ra derket


Dest bide em herin ber çeme
Ser birce bajare diyarbekir
Ti li ber dilem hingiv i hevale delale
Wek mina şir u şekir


Le were le were sebra dile min nema
Le were le were ez aşiq im ji te ra
Le were le were wez din bume bi te ra
Le were le were bide xatire qedera

Min qonax berte dani
Çave min büye kani
Ereb i kurd i tirk i
Keçe tu ji çi zimani
Deste xwe bide em herin bingole
Batmane
Lice,melete,wane
Were cane hevale
Rinde gewre xezale


Were deste min bigre
Tev da bigrin dilane
Deste xwe bide em herin
Merdine ruhaye adiyamane,muşe

Share:

Şerif Kayran other songs