• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundA Trio - Ay lolo

A Trio
Ala gl ad nənəli
dilim dolad nənəli
ah bu evin kiik qz
qouldu qad nənəli

Share:

A Trio - other songs