Yağmur lyrics

Yıllardır bozbulanık suları yudumladım
Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları
Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım


Hasretin alev alev içime bir n düştü
Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü
Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde
Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü


Zaman, ayaklarımda tükendi adım adım
Heyla, bir ağ gibi ördü rüyalarımı
Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım


Yağmur, gülşenimize sensiz, baldıran düştü
Düşmanlık içimizde; dostluklar yaban düştü
Yenilgi, ilmek ilmek düğümlendi tarihe
Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü


Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım
Bir cezir yaşadım ki, yaşanmamış, mzide
Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım


Sensiz, kaldırımlara nice güzel can düştü
Yarılan göğsümüzden umutlar bcan düştü
Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin
En son, avucumuzdan inci ve mercan düştü


Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım
O mücell çehreni izleseydim ebed
Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım


Sarardı yeşil yaprak; dal koptu, fidan düştü
Baykuşa çifte yalı; bülbüle zindan düştü
Ktil sinekler deldi hicbın perdesini
İstikll boşluğunda arılar ndn düştü.


Bazen kendine şık deli bir fırtınaydım
Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak
Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım


Sensizlik depremiyle hancı düştü; han düştü
Mazluma sürgün evi; zlime cihan düştü
Sana meftn ve hayran, sana rm olanlara
Bir bel tünelinde ağır imtihan düştü


Suskunluğa dönüştü sokaklarda ferydım
Tereddüt oymak oymak kemirdi gurrumu
Bahra'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım

Haritanın en beyaz noktasına kan düştü
Kırıldı adletin kılıcı, kalkan düştü
Mahkmlar yargılıyor, hkimler mahkm şimdi
Hakların temeline sanki bir volkan düştü


Devlerin esrarını aynalara sorsaydım
Çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler
Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım


Sensiz, tutunduğumuz dallardan yılan düştü
İlkin karardı yollar; sonra heyeln düştü
Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer
Sensizlik diyrından püsküllü yalan düştü


Maden arzuların ardında seyre daldım
Küflü bir manzaranın çürüyen güllerini
Senin için görülen bir düş de ben olsaydım


Şehirler kbus dolu; köylere duman düştü
Tersine döndü herşey sanki; sman düştü
Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayal
Hazndir ki, dertleri aşmaya ummn düştü


Saatlerin ardında hep kendimi aradım
Bir mell zincirine takıldı parmaklarım
Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım


Sensiz, ufuklarıma yalancı bir tan düştü
Sensiz, kıtalar boyu uzayan vatan düştü
Bir kölelik ruhuna mahkm olunca gönül
Yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü


Yağmur, birgün elimi ellerinde bulsaydım
Güzellik şhikası gülümserdi yüzüme
Senin vislinle bir gülmüş de ben olsaydım


Tavanı çöktü aşkın; duvarlar üryn düştü
Toplumun gündemine koyu bir isyn düştü
İniltiler geliyor doğudan ve batıdan
Sensizlikten bozulan dengeye ziyn düştü


Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım
Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar
Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım


Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü
Beynimin merkezine ölümsüz fermn düştü
Silindi hayalimden bütün efsnu ömrün
Bir dönüm noktasında aklıma Rahmn düştü

Share:

İbrahim Sadri other songs