Yanıp Bir Narı Ruhsare Çırağan lyrics

Yanıp Bir Narı Ruhsare Çırağan


Şanlıurfa-Mahmut Güzelgöz-Mehmet Özbek


Nevruz
Yanıp Bir Nrı Ruhsre Çırağan Olduğun Var Mı
Seni Pervne Veş Şem'e Şebistan Olduğun Var Mı

Hüseyn
(Ah) Demişsin Ey Saba Yok Bğ-I Dilde Sünbül-İ Efkr
Hevy-I Zülf-İ Yr İle Perişn Olduğun Var Mı (Aman Emirim Vay)

Kürd
Güruh-I Zenperestnın Piriyim Demişsin Zhit
Senin Beyt-İ Senemde Şeyh-İ Sen'an Olduğun Var Mı

Thir Visl-İ İyd-İ Ethyı Nice Ümid Edersin Sen
O Şuhun Katına İydinde Kurban Olduğun Var Mı (Aman Dad Ey Ey)

İbrahmi
Niceler Talib-İ Feyz-İ Muhabbet Olmak İsterler
Senin Ol Tekkey-İ Uşşaka Mihman Olduğun Var Mı

Kürd
Züleyha'yı Murada Nil Olmak Hayli Müşkildir
Azizim Yusuf sa Bend-İ Zindn Olduğun Var Mı

Hüseyn
Per-İ Ryayı Teshir Eylemekse Maksadın Ey Dil
Fehma Mülk-İ Belkis'e Süleyman Olduğun Var Mı

Nevruz
Yanalım Yakınalım Sürme Gibi Zehk Olalım
Bri Bu Takrb İle Girelim Yrin Gözüne Güle Feryd Ey

Share:

Buram Buram Anadolu Türküleri other songs