Sarıkamış'ta Var Masın lyrics

Sarıkamış'ta var masın
Urus yığmış ağır koşun
Bizim asker açık çıplak
Dağlarda büyüdü kisin

Sarıkamış alkan oldu
Zalim Urus murat aldı
Kimsesiz kul kız gelinler
Kara giyip saçın yoldu

Sarıkamış saza döndü
Dağları gül gaza döndü
Serçe canlı Ermeniler
Alıcı şahbaza döndü

Sarıkamış içi meşe
Urus hep yaktı ateşe
Bizi koydun eli bağlı
Nerye vardın Enver Paşa

Soğanlı'da soğan olur
Kar tipisi boğan olur
Urusu bozgun görenler
Anasından doğan olur

Soğanlı'nın göktaşları
Kızardı hep haşhaşları
Kar, boranda dondular hep
Erzurum'un dadaşları

Bardız deresi kan çağlar
Analar ciğerin dağlar Çil Horoz dağı ardında
Nice duvaklılar ağlar

Enver Pasa hücum dedi
Yarıldı Moskof ödü
Zalim Allahuekber Dağı
Nice arslan yiğit yedi

Sarıkamış ne aralı
Kimi şehit kim yaralı
Bunu duymuş var mı ola
Yalan dünya kurulalı

Sarıkamış Altınbulak
Soğanlı'yı biz ne bilek
Bizim uşak böyle gezer
Ağlı zıbın, kara yelek

İbrişimin kozaları
Batsın Avşar kazaları
Sarıkamış'ta kirildi
Konca gülün tazeleri

Yüzbaşılar binbaşılar
Tabur taburu karşılar
Yağmur yağıp gün değince
Yatan şehitler ışılar

Kılıcım kana boyandı
Gökte melekler uyandı
Yedi düvelin ağzında
Ancak Osmanlı dayandı

Share:

Kars Yöresi Türküleri other songs

1) Kars Yöresi Türküleri - Ab-çeşmin
2) Kars Yöresi Türküleri - Acem Kızı 2
3) Kars Yöresi Türküleri - Akşamdı Ezan Vahdı
4) Kars Yöresi Türküleri - Aman Avcı Vurma Beni 2
5) Kars Yöresi Türküleri - Ana Beni Gönder Gedim Ormana
6) Kars Yöresi Türküleri - Ana Meni Yaz Ağla
7) Kars Yöresi Türküleri - Aşk Lalinden Kanan Kullar
8) Kars Yöresi Türküleri - Ay Dağlar Sende Gözüm Var
9) Kars Yöresi Türküleri - Ay Gız Adın Amandır
10) Kars Yöresi Türküleri - Ay Gız Kimin Gızısan
11) Kars Yöresi Türküleri - Ay Kara Kaş
12) Kars Yöresi Türküleri - Ay Sallanıp Geden Yar
13) Kars Yöresi Türküleri - Ayvaz Gelir Otağından
14) Kars Yöresi Türküleri - Baca Baca Barhana
15) Kars Yöresi Türküleri - Bağa Girdim Üzüme
16) Kars Yöresi Türküleri - Bağa Girdim Üzüme 2
17) Kars Yöresi Türküleri - Bağdan Bir Gül Almışam
18) Kars Yöresi Türküleri - Baharın Gülşen Çağında 1
19) Kars Yöresi Türküleri - Bahçelere Geldi Bahar 1
20) Kars Yöresi Türküleri - Bahçelere Geldi Bahar 2
21) Kars Yöresi Türküleri - Başına Döndüğüm (Deyi Deyi) 1
22) Kars Yöresi Türküleri - Başına Döndüğüm (Deyi Deyi) 2
23) Kars Yöresi Türküleri - Bir Semavar Almışam
24) Kars Yöresi Türküleri - Boyun Eğer (İnsan Dedikleri)
25) Kars Yöresi Türküleri - Bu Dere Otlanacak
26) Kars Yöresi Türküleri - Bulguru kaynatırlar
27) Kars Yöresi Türküleri - Buna Devri Dünya Derler
28) Kars Yöresi Türküleri - Can Dedim Ki Can Diyesen
29) Kars Yöresi Türküleri - Can Maral Can (Evleri Yahın)
30) Kars Yöresi Türküleri - Ceyranım Gel Gel 1
31) Kars Yöresi Türküleri - Çığlık (İnsanlık Gemisi)
32) Kars Yöresi Türküleri - Cumhuriyet Destanı
33) Kars Yöresi Türküleri - Dağlarda Duman Gözeldi
34) Kars Yöresi Türküleri - Değirmen Yan Ağacı
35) Kars Yöresi Türküleri - Demektir (Hakkı)
36) Kars Yöresi Türküleri - Dertli Bülbül (Kerem Güzellemesi)
37) Kars Yöresi Türküleri - Dost Nazarı
38) Kars Yöresi Türküleri - El Çek Tabip Dertli Sinemden
39) Kars Yöresi Türküleri - Ey Olmadı Yaram Benim
40) Kars Yöresi Türküleri - Gece Uzun Ay Dolanır
41) Kars Yöresi Türküleri - Gel Gel (Size Diyem Size)
42) Kars Yöresi Türküleri - Gelmiş İken Bu Yerleri Gezelim 1
43) Kars Yöresi Türküleri - Gemiler Gelende Verir Fitini
44) Kars Yöresi Türküleri - Giyip Güllü Tumanini
45) Kars Yöresi Türküleri - Göçer Miydim (Bu Yoksulluk)
46) Kars Yöresi Türküleri - Gör (İnsan Dedikleri)
47) Kars Yöresi Türküleri - Gözlerin (Havam Ey Karanlık)

48) Kars Yöresi Türküleri - Güneşle Vurun Beni
49) Kars Yöresi Türküleri - Güvenmem (Böyle Midir Dünya)
50) Kars Yöresi Türküleri - Güzel Köy Mehri
51) Kars Yöresi Türküleri - Han Nigar'ım (Çok Mudur)
52) Kars Yöresi Türküleri - Hoş Gelişler Ola 2
53) Kars Yöresi Türküleri - Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa
54) Kars Yöresi Türküleri - İnsan Okudum
55) Kars Yöresi Türküleri - İster Benden (Sevdiğim Yar Bana)
56) Kars Yöresi Türküleri - Kemanımın Telleri
57) Kars Yöresi Türküleri - Kerem Eyle Yüzün Dönder Bana
58) Kars Yöresi Türküleri - Kimde Var (Divan)
59) Kars Yöresi Türküleri - Kurbanın Olaram Yar
60) Kars Yöresi Türküleri - Mahleden Geçen Oğlan
61) Kars Yöresi Türküleri - Maral Gezer Dağ Üste
62) Kars Yöresi Türküleri - Maşin Gelir Harali
63) Kars Yöresi Türküleri - Mert Dayanır Namert Kaçar 1
64) Kars Yöresi Türküleri - Mihrali Bey Destanı
65) Kars Yöresi Türküleri - Mümkün Değil (Feleği Sakı)
66) Kars Yöresi Türküleri - Nası Diyem (Bugün Güzellerin)
67) Kars Yöresi Türküleri - Nasihat (Yar Oynamasın)
68) Kars Yöresi Türküleri - Nasılmış (Bana Vuran Gibi)
69) Kars Yöresi Türküleri - Nenni (Kızdır Nazdır)
70) Kars Yöresi Türküleri - Neyine Güvenem Yalan Dünyanın
71) Kars Yöresi Türküleri - O Yana Hindi Bu Yana Hindi
72) Kars Yöresi Türküleri - Öğretmen (Ana Baba Gibi)
73) Kars Yöresi Türküleri - Olam Boyun Kurbanı 1
74) Kars Yöresi Türküleri - Olam Boyun Kurbanı 2
75) Kars Yöresi Türküleri - Ötürü (Nükleer Silahlar)
76) Kars Yöresi Türküleri - Pencereden Taş Gelir
77) Kars Yöresi Türküleri - Pınar Başında Durma
78) Kars Yöresi Türküleri - Sallana Sallana Gelir Geçersin
79) Kars Yöresi Türküleri - Sallandım Girdim Bağa 1
80) Kars Yöresi Türküleri - Seslendim (Gençlik Elden Gitti)
81) Kars Yöresi Türküleri - Sılaya Doğru (Gel Seninle)
82) Kars Yöresi Türküleri - Sinek Destanı (Bir Sinek)
83) Kars Yöresi Türküleri - Tabakta Darı Gördüm
84) Kars Yöresi Türküleri - Tez Gel Oğlan
85) Kars Yöresi Türküleri - Türkiye'm Cennet Gibidir
86) Kars Yöresi Türküleri - Türkülere Sevdalı
87) Kars Yöresi Türküleri - Uca Dağlar Başında
88) Kars Yöresi Türküleri - Üstat Ne Sorarsın
89) Kars Yöresi Türküleri - Vurun Evlatlarım
90) Kars Yöresi Türküleri - Yakar Mı Yakar
91) Kars Yöresi Türküleri - Yan Canım (Bir Bağa Ki)
92) Kars Yöresi Türküleri - Yaradan (Bir Dua Edim)
93) Kars Yöresi Türküleri - Yaz Ağla (Ana)
94) Kars Yöresi Türküleri - Yirminci Asırın Sonuna (Bilmiyor)