Mihrali Bey Destanı lyrics

Ey ağalar beyler bizim ellerde
Koçaklıktan yana birdi Mihrali
Cahallık eyleyip dağlarda gezdi
Epey zaman kaçak durdu Mihrali

İbtida gözünden düştü devletin
Sonra göze girip buldu rağbetin
Cihana tanıttı şanın şevketin
Bir eşsiz namıdar erdi Mihrali

Kan kavga kopanda Kars'ın başına
Doksan üç'te baktı yurdun işine
Dört-beş yüz atlıyı yığdı peşine
Moskof'un cengine girdi Mihrali

Muhtar Paşa kıydı ona nişanı
Başladı dökmeğe hun-ı düşmanı
Şanı tuttu bütün Kafkasistan
Koçaklarda dizdi ordu Mihrali

Orduyı İslam'a rehnümun oldu
Tanrı aslanı çok şad memnun oldu
Düşman güzergahı her pür nun oldu
Leşlerini yere serdi Mihrali

Kemender Kazağı hep bizar etti
Rahat yatırmadı can bizar etti
Loris de elinden el-hazer etti
Gece karargahlar yardı Mihrali

Moskof ordusuna çok dehşet saldı
Hareketlerini keşfedip bildi
Osmanlı askeri tedarik aldı
Düşmana tuzağı kurdu Mihrali

Adını duyanda Rus'un Saldad'ı
Koparırdı "Mama" deyip feryadı
Moskof'a havf saldı merdane adı
Gözlerin kurdunu kırdı Mihrali
Rus'u Şüregel'de pişman eyledi
Yollarını kesip hüsran eyledi
Taburların hakle yeksan eyledi
En dilaverlerin yordu Mihrali

Mel'un Hacı Veli gör ne iş tuttu
Beş kapige dinin nmusun sattı
Kars'ın teslimine çok gayret etti
O'nu sağ Paşa'ya verdi Mihrali

Huda'nın mukadder günü gelende
Bu hal ile mahşer günü gelende
Düşmanların zafer günü gelende
Ciğerine dağlar vurdu Mihrali

Ağlaya ağlaya yurdu terketti
Atlıların çekip Sivas'a gitti
Nice ehl-i maraz şifaya yetti
Onlara bir ta'un çordu Mihrali

Alnına yazılmış kara yazılar
Murada yetmedi ağlar sızılar
Haberi getirdi bazı bazılar
Kars'ı her gidenden sordu Mihrali

Akıbet O'na da bu fani cihan
Yar olmadı göçtü kalmadı mihman
Cennet-i Al'a'da tuttu bir mekan
Gaziler yanına vardı Mihrali

Gani Rahman rahmet eyleye ana
Azim hizmeti var dine vatana
Ahvadımız daim adını ana
Severdi gönülden yurdu Mihrali

Sadık'ın feleğe meydanı kaldı
Kıydı o yiğide nm şnı kaldı
İkinci Köroğlu destanı kaldı
Söylenir dillerde merdi Mihrali

Share:

Kars Yöresi Türküleri other songs

1) Kars Yöresi Türküleri - Ab-çeşmin
2) Kars Yöresi Türküleri - Acem Kızı 2
3) Kars Yöresi Türküleri - Akşamdı Ezan Vahdı
4) Kars Yöresi Türküleri - Aman Avcı Vurma Beni 2
5) Kars Yöresi Türküleri - Ana Beni Gönder Gedim Ormana
6) Kars Yöresi Türküleri - Ana Meni Yaz Ağla
7) Kars Yöresi Türküleri - Aşk Lalinden Kanan Kullar
8) Kars Yöresi Türküleri - Ay Dağlar Sende Gözüm Var
9) Kars Yöresi Türküleri - Ay Gız Adın Amandır
10) Kars Yöresi Türküleri - Ay Gız Kimin Gızısan
11) Kars Yöresi Türküleri - Ay Kara Kaş
12) Kars Yöresi Türküleri - Ay Sallanıp Geden Yar
13) Kars Yöresi Türküleri - Ayvaz Gelir Otağından
14) Kars Yöresi Türküleri - Baca Baca Barhana
15) Kars Yöresi Türküleri - Bağa Girdim Üzüme
16) Kars Yöresi Türküleri - Bağa Girdim Üzüme 2
17) Kars Yöresi Türküleri - Bağdan Bir Gül Almışam
18) Kars Yöresi Türküleri - Baharın Gülşen Çağında 1
19) Kars Yöresi Türküleri - Bahçelere Geldi Bahar 1
20) Kars Yöresi Türküleri - Bahçelere Geldi Bahar 2
21) Kars Yöresi Türküleri - Başına Döndüğüm (Deyi Deyi) 1
22) Kars Yöresi Türküleri - Başına Döndüğüm (Deyi Deyi) 2
23) Kars Yöresi Türküleri - Bir Semavar Almışam
24) Kars Yöresi Türküleri - Boyun Eğer (İnsan Dedikleri)
25) Kars Yöresi Türküleri - Bu Dere Otlanacak
26) Kars Yöresi Türküleri - Bulguru kaynatırlar
27) Kars Yöresi Türküleri - Buna Devri Dünya Derler
28) Kars Yöresi Türküleri - Can Dedim Ki Can Diyesen
29) Kars Yöresi Türküleri - Can Maral Can (Evleri Yahın)
30) Kars Yöresi Türküleri - Ceyranım Gel Gel 1
31) Kars Yöresi Türküleri - Çığlık (İnsanlık Gemisi)
32) Kars Yöresi Türküleri - Cumhuriyet Destanı
33) Kars Yöresi Türküleri - Dağlarda Duman Gözeldi
34) Kars Yöresi Türküleri - Değirmen Yan Ağacı
35) Kars Yöresi Türküleri - Demektir (Hakkı)
36) Kars Yöresi Türküleri - Dertli Bülbül (Kerem Güzellemesi)
37) Kars Yöresi Türküleri - Dost Nazarı
38) Kars Yöresi Türküleri - El Çek Tabip Dertli Sinemden
39) Kars Yöresi Türküleri - Ey Olmadı Yaram Benim
40) Kars Yöresi Türküleri - Gece Uzun Ay Dolanır
41) Kars Yöresi Türküleri - Gel Gel (Size Diyem Size)
42) Kars Yöresi Türküleri - Gelmiş İken Bu Yerleri Gezelim 1
43) Kars Yöresi Türküleri - Gemiler Gelende Verir Fitini
44) Kars Yöresi Türküleri - Giyip Güllü Tumanini
45) Kars Yöresi Türküleri - Göçer Miydim (Bu Yoksulluk)
46) Kars Yöresi Türküleri - Gör (İnsan Dedikleri)
47) Kars Yöresi Türküleri - Gözlerin (Havam Ey Karanlık)

48) Kars Yöresi Türküleri - Güneşle Vurun Beni
49) Kars Yöresi Türküleri - Güvenmem (Böyle Midir Dünya)
50) Kars Yöresi Türküleri - Güzel Köy Mehri
51) Kars Yöresi Türküleri - Han Nigar'ım (Çok Mudur)
52) Kars Yöresi Türküleri - Hoş Gelişler Ola 2
53) Kars Yöresi Türküleri - Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa
54) Kars Yöresi Türküleri - İnsan Okudum
55) Kars Yöresi Türküleri - İster Benden (Sevdiğim Yar Bana)
56) Kars Yöresi Türküleri - Kemanımın Telleri
57) Kars Yöresi Türküleri - Kerem Eyle Yüzün Dönder Bana
58) Kars Yöresi Türküleri - Kimde Var (Divan)
59) Kars Yöresi Türküleri - Kurbanın Olaram Yar
60) Kars Yöresi Türküleri - Mahleden Geçen Oğlan
61) Kars Yöresi Türküleri - Maral Gezer Dağ Üste
62) Kars Yöresi Türküleri - Maşin Gelir Harali
63) Kars Yöresi Türküleri - Mert Dayanır Namert Kaçar 1
64) Kars Yöresi Türküleri - Mümkün Değil (Feleği Sakı)
65) Kars Yöresi Türküleri - Nası Diyem (Bugün Güzellerin)
66) Kars Yöresi Türküleri - Nasihat (Yar Oynamasın)
67) Kars Yöresi Türküleri - Nasılmış (Bana Vuran Gibi)
68) Kars Yöresi Türküleri - Nenni (Kızdır Nazdır)
69) Kars Yöresi Türküleri - Neyine Güvenem Yalan Dünyanın
70) Kars Yöresi Türküleri - O Yana Hindi Bu Yana Hindi
71) Kars Yöresi Türküleri - Öğretmen (Ana Baba Gibi)
72) Kars Yöresi Türküleri - Olam Boyun Kurbanı 1
73) Kars Yöresi Türküleri - Olam Boyun Kurbanı 2
74) Kars Yöresi Türküleri - Ötürü (Nükleer Silahlar)
75) Kars Yöresi Türküleri - Pencereden Taş Gelir
76) Kars Yöresi Türküleri - Pınar Başında Durma
77) Kars Yöresi Türküleri - Sallana Sallana Gelir Geçersin
78) Kars Yöresi Türküleri - Sallandım Girdim Bağa 1
79) Kars Yöresi Türküleri - Sarıkamış'ta Var Masın
80) Kars Yöresi Türküleri - Seslendim (Gençlik Elden Gitti)
81) Kars Yöresi Türküleri - Sılaya Doğru (Gel Seninle)
82) Kars Yöresi Türküleri - Sinek Destanı (Bir Sinek)
83) Kars Yöresi Türküleri - Tabakta Darı Gördüm
84) Kars Yöresi Türküleri - Tez Gel Oğlan
85) Kars Yöresi Türküleri - Türkiye'm Cennet Gibidir
86) Kars Yöresi Türküleri - Türkülere Sevdalı
87) Kars Yöresi Türküleri - Uca Dağlar Başında
88) Kars Yöresi Türküleri - Üstat Ne Sorarsın
89) Kars Yöresi Türküleri - Vurun Evlatlarım
90) Kars Yöresi Türküleri - Yakar Mı Yakar
91) Kars Yöresi Türküleri - Yan Canım (Bir Bağa Ki)
92) Kars Yöresi Türküleri - Yaradan (Bir Dua Edim)
93) Kars Yöresi Türküleri - Yaz Ağla (Ana)
94) Kars Yöresi Türküleri - Yirminci Asırın Sonuna (Bilmiyor)