• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundMustafa Özkent - Neşe'i Muhabbet

Mustafa Özkent
Yine neşe-i muhabbet dil-ü canım etti şeyda
Yine bezm-i ıyş-i vuslat edip ahl-i aşkı ihya
Aman ey gül-i nihalim beni eyle vasla sayan
Sana can u dil fedadır gönül andelib-i güya
O güzel başın için, o hilal kaşın içün
Gel gel aşık-ı nalan, gel gel dil sana hayran

Download MP3

Share:

Mustafa Özkent - other songs