Giydim Çarıklarımı lyrics

Giydim çarıklarımı
Gel bağla bağlarını
Terk ettim gidiyorum
Bayburt'un dağlarını

Hanım tayna ninay nom
Canım tayna ninay nom
Güzel tayna ninay nom
Yosmam tayna ninay nom.

Share:

Grup Çığ other songs