Sürüler İçinde lyrics

Sürüler içinde sürmeli koyun
Şafaklar atıyor gel yarim soyun
A canım gel yarim soyun
Son kadehte yaptın bana bir oyun

Ne yandasın sürmeli palazım ne yanda
A canım(hadaman)ne yanda
Ellerim saz çalar gözüm ihvanda
A canım ihvanda

Aşağıdan gelir gelinin göçü
Gelin mi ettiler canımın içi
A canım canımın içi
Koynumda sakladım verdiğin saçı

Ne yandasın sürmeli palazım ne yanda
A canım ne yanda
Ellerim saz çalar gözüm ihvanda
A canım ihvanda

Share:

Oğuz Boran other songs