Gel lyrics

Sürgün aklım duvarlar arasında
Erdemiyse bir ant'a sadık olmak

Bir an önce gel
Vazgeçmeden gel

Dört bir yandan korkuyla beslenirken
Kana taptık; bir de cana omuzlarda

Bir an önce gel
Vazgeçmeden gel

Malup olduk, kaybolmadan gel.

Share:

Gren other songs