• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundTokat Yöresi Türküleri - Sevdana Tutuldum Ben Bile Bile

Tokat Yöresi Türküleri
Sevdana tutuldum ben bile bile
Ey nar-ı mahabbet yan içerimde
Firak-ı mihnetle derd-i hasretle
Uyuştu bağrımda kan içerimde

Zülf-ü dilber gibi aklın perişan
Gezerim alemi mest ü sergerdan
Yari ağyar ile gördüğüm zaman
Ta hulkuma gelir can içerimde

Gedayi elde tir başta bir külah
Dolaştım alemi dergah bedergah
Zeminden semaya çıktı suz-u ah
Bir külhan-ı aşk var san içerimde

Download MP3

Share:

Tokat Yöresi Türküleri - other songs