Dedi Bir Pir Bana lyrics

Dedi bir pir bana pişman olursun
Razın açma hüdadan gayrı ferde
Vücudun şehrine sultan olursun
Sabredersen Eyyub misali derde

Sanma isteyenler murada ermez
Kimsenin ettiği yanına kalmaz
Zalimin zulmüne hak kail olmaz
Ya mazlumun ahı kalır mı yerde

İste muradını bari hüdadan
Bekle tevekkülü geçme rızadan
Yakar arş u kürsü geçer semadan
Feryad-ı garibe olur mu perde
Felek camlar sundu semler alırsın
Kurtulmaz ebedi gamda kalırsın
Namerde yar olma namert olursun
Mert olursan yar ol mert oğlu merde

Ömer köpeklerin olsun dil bağı
Tevekküle bend et can ile teni
Gam çekme murada erdirir seni
Biçare devletin var ise serde
Share:

Aşık Ömer other songs