Saiy Faslı lyrics

Bu bekçiniz dayı oldu
Mahallenin bayı oldu
Nakledeyim ahvalini
Bekçiniz bir saiy oldu

Bekçi saiydir piyade
Attan yürüktü ziyade
Bekçi on günde varacak
Saiy olup Beligrad'e

Yol uzaktır gördü baktı
Yola revan olup aktı
Otuz altı günde bekçi
Topkapı'dan taşra çıktı

Azığını bile götürür
Gahice yolu yetirür
İki adam bulursa
On beş saat oturur
Bekçi çok eyledi ka'de
Elin yüzün yuydu çayda
Çırpıcı'nın çayırına
Bekçi çıktı sekiz ayda

Bekçi benden öğüt al da
Görün bekçiniz ne halda
Gice gündüz yürüdü
Silivri'ye yedi yılda

Bekçi bakmaz dörde beşe
Bak şu başa gelen işe
Yirmi beş yılda bekçi
Hele yaklaştı Niş'e

Sözlerim hep deryadır
Bekçi kulun bir gedadır

Share:

İstanbul Yöresi Türküleri other songs