• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundİstanbul Yöresi Türküleri - Kelle

İstanbul Yöresi Türküleri
Amanını kelle kelle
Gel beni biraz yelle

Kelleyi verdik fırına
Pişmedi kaldı yarına

Aman kelle kelle
Altını üstünü yelle

Download MP3

Share:

İstanbul Yöresi Türküleri - other songs