Result yetim eyvaz mən dünyadan koc eliyib gedənde