• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundReper Qurd Reqs Edir search results

Aynur Doğan - Bexo (Uyan)

Aynur Doğan - Bexo (Uyan)

Çimene xo qapanke -- Xeyalexnde hez ke -- Tene ra tepia hesina xo -- Çime xo ke kerdiya tenya to esta -- Bexo bexo.. -- Sas mb hesar fınd -- Melaketi b şeytani r sılam dane -- Zaninan mara verene -- Xora, -- Tıma herkeş nazano ke xo bo -- [more]

download more Reper another clips Qurd Reqs global search mp3 Edir
Uran - Menim Felsefem

Uran - Menim Felsefem

İnteqral, kosinus, sinus və 1dəki tangens. -- Onlar kimi məni bezdirən dostları katangens. -- Yığıblar məni boğaza, lomka məni bürüyür, -- Koordinant sistemi X oxuna bağlayıb sürüyür. -- 'URAN gəl dərsi danış' Müəllim 11 ildir danışıram. -- Müəllim mən elmdən Rep Fəlsəfəsinə aşıram. -- Başa düşün, bu mənlik deyil, dərs, kitab sizinki! -- 'Otur aşağı semestrdə alacaqsan sən iki! Zibil. Bircə bu çatışmırdı. Müəyyən sonsuzluq. -- Müsbət, mənfi sonsuzluq, qəlbimdə edir buzluq. -- Kök altından çıxıram hər dəfə kvadrat həyata. -- [more]

clips download this Reper another video Qurd Reqs mp3 search engine Edir
Payam Turk - Nifretim Artir Sene

Payam Turk - Nifretim Artir Sene

Verse 1: -- İstirəm ki mən yazam qələm susur vərəq kəsir əllərimiSənin bu pisliğinin ağırlığı somurur qələmnən cuvəriAduvu yazmır qələm nifrətilə kağazı cırırBir sətir başa yetirmirəm qabar edir əllərimiHər gecə yatanda mən,mən sənə duvar mənə nifrət edir uçur başıma ölmürəm mənDaha nə qədər dözüm mən ,ya gəl al bu canı ya çıx yuxularımnan rahat bitirim qoca dünyanıHər gecə sənin şəkillərin alır məni mən-nən , vərəqləyirəm albomu düşür yadıma sözlərinO gözlərin başqasın sevir indiDaha sözüm yox o gözəYalançı çıxdı gözəlQəlbim nəqədər dözə sənin ağlına bu hicranaBəsdir bu qədər pislik səni mən necə bağışlayımNecə sənin dodaqların başqasının dodaqlarını islatmağa dözsün ürəkMəni nifrətə bürüdün -- -- Nakarat: -- Məni dəli edib nifrət,uzan mən-nən qalma burdaindi ağlım başı,başım bədəni hey incidir birbiriniNifrət,nifrətim artır sənə ama dəli mən oluram,ama dəli mən oluram X2 -- -- Verse 2: -- Biraz ki fikr edirəm keçmişlərə bu günlərə şeytan girir cildimə ,nifrətim artır sənəGözlərim yaşla dolur,Nəfəsim çıxmır daha,qəlbim sinəmi cırır,qanım dayanır bu hirsdənBu odur? Ola bilməz belə insan!ya o bu?,özun de necə inanımBiz birlikdə danışdığın sözlərin hey fırlanır başımdaBeynimi qızdırır belə ,ağlımı başdan uçurdurÇoxları sevgidən dəli ama mən nifrətdən,artır hər dəyqə nifrətim o gözlərinəAlıram şəkilivü ələ sənnən mənə qalan tək bu,qanla dolur gözlərimQanım qaralır damarda,sıxıram şəkilivü əldə istiyirəm cıram mınıDodağım dilə gəlir ki gecələr nə öpüm yatım?,qəlbim dözmür bunaAlıram bağrıma təzdən nələtlər sənə gəlsin,o gözəl gözlərinəNələtlər sənə gəlsin -- -- Nakarat: -- [more]

youtube clip Reper music clips lyrics Qurd Reqs ara Edir
Azerbaycan Yöresi Türküleri - Rö'yada Men Cennet Şamını

Azerbaycan Yöresi Türküleri - Rö'yada Men Cennet Şamını

Rö'yada men cennet şamını can içre rehşan tapmışam -- Ol şame yüz pervaneni bir anda gurban tapmışam -- -- Görek kimdir salan şura edir meşhuru mecnunu -- Ki bilmez mendedir gafil terigi eşgi mezmunu -- -- -- -- -- -- [more]

download from Reper free download and Qurd Reqs another video Edir
Cansu Koç - Gaşgabah

Cansu Koç - Gaşgabah

Gaşgabahın yerle gedir -- De görün neylemişem -- Yüreğim güp güp edir -- De görün neylemişem -- -- Bir mene bak nazeyleme -- Gaşgabah dökme bele -- De görün neylemişem -- Gel bele naz etme bele -- De görün neylemişem -- [more]

bedava mobile indir Reper world video clips Qurd Reqs world video clips Edir
Aşık Esed - Nagah Yerden Üç Gözele

Aşık Esed - Nagah Yerden Üç Gözele

Nagah yerden üç gözele tuş oldum -- Bilmirem ki o gözeldi bu gözel -- Üçünün de camalı var gün kimi -- Seçen yohdu o gözeldi bu gözel -- -- Biri garşı geldi ne yahşi vahtda -- Birisi seyr edir kefde damahda -- Birinin gözleri canlar almahda -- Seçemmedim o gözeldi bu gözel -- -- [more]

bedava mobile indir Reper search Qurd Reqs music player Edir
Ahmet Kaya - Gaş Gabah

Ahmet Kaya - Gaş Gabah

Gaş gabahın yerle gödir -- De görün neylemişem -- Yüreğim güp güp edir -- De görün neylemişem -- -- Bir mene bak naz eyleme -- Gaş gabah tökme böle -- De görün neylemişem -- Gel mene naz etme böle -- De görün neylemişem -- [more]

another clips Reper global search video Qurd Reqs free download and Edir
Kızılcahamam Yöresi Türküleri - Aşık Gönlüm Sana Bir Yar Bulmalı

Kızılcahamam Yöresi Türküleri - Aşık Gönlüm Sana Bir Yar Bulmalı

Aşık gönlüm sana bir yar bulmalı -- Gözü gece göğsü seher misali -- Sevda kitabından mülhem olmalı -- Konuşurken verdiği her misali -- -- Kızlar daldan dala konan serçedir -- Ben ressamım kirpiklerim fırçadır -- Bir yr görüyorum tam üç gecedir -- Herbir beni bir mücevher misali -- -- [more]

youtube izle Reper lyrics and watch Qurd Reqs bedava mobile indir Edir
Aşık Cevdet - Aşık Gönlüm Sana Bir Yar Bulmalı

Aşık Cevdet - Aşık Gönlüm Sana Bir Yar Bulmalı

Aşık gönlüm sana bir yar bulmalı -- Gözü gece göğsü seher misali -- Sevda kitabından mülhem olmalı -- Konuşurken verdiği her misali -- -- Kızlar daldan dala konan serçedir -- Ben ressamım kirpiklerim fırçadır -- Bir yr görüyorum tam üç gecedir -- Herbir beni bir mücevher misali -- -- [more]

open link Reper MP3 audio search Qurd Reqs mahnı sözü Edir
Tolga Sağ - Neçedir Ağlarsın

Tolga Sağ - Neçedir Ağlarsın

Neçedir ağlarsın ey kaşı keman -- Bu duman başımızdan kalkmaz mı dersin -- Selman'ın carına erişen haydar -- Bir kere yüzümüze bakmaz mı dersin -- -- Yayımı da açtım okumu attım -- Eşimden dostumdan umudum kestim -- Ehlibeytten başka yok mudur dostum -- Yolumuz kerbela'dan geçmez mi dersin -- Şah hatayi'm eydir senindir ferman -- [more]

global search lyrics Reper mp3 search engine Qurd Reqs movies Edir
Güler Işık - Gaş Gabah

Güler Işık - Gaş Gabah

Gaş gabağın yerle gedir -- De görüm neylemişem -- Üreğim güp güp edir -- De görüm neylemişem -- -- Bir mene bah naz eyleme -- Naz eyleme naz eyleme -- Gaş gabah tökme bele -- De görüm neylemişem -- Gel bene naz etem bele -- [more]

search Reper global search video Qurd Reqs download watch Edir
Karacaoğlan - Sabahtan Bizim Pınara (Gelir)

Karacaoğlan - Sabahtan Bizim Pınara (Gelir)

Sabahtan bizim pınara -- Gördüm bir kız gelir -- Siması melek siması -- Kız kaşların yaya gelir -- -- Çıkmış gelir evden beri -- Billah güzeller serdarı -- Cellat olmuş gamzeleri -- Dost canına kıya gelir -- -- [more]

bedava indir Reper find all of Qurd Reqs music search engines Edir
Azerbaycan Yöresi Türküleri - Samed Vurğun (Azeri)

Azerbaycan Yöresi Türküleri - Samed Vurğun (Azeri)

Cellad Senin qalaq-qalaq yandırdığın kitablar -- Min kamalın şöhretidir min üreyin arzusu -- Biz köçürük bu dünyadan onlar qalır yadigar -- Min kamalın şöhretidir min üreyin arzusu -- -- Yandırdığın o kitablar alovlanır Yaxşı bax -- O alovlar şö'le çekib şefeq salır zülmete -- Şairlerin necib ruhu mezarından qalxaraq -- Alqış deyir eşqi böyük bir qehreman millete -- O alovlar şö'le çekib şefeq salır zülmete -- [more]

download music Reper global search lyrics Qurd Reqs bedava mobile indir Edir
Samed Vurgun - Samed Vurğun (Azeri)

Samed Vurgun - Samed Vurğun (Azeri)

Cellad Senin qalaq-qalaq yandırdığın kitablar -- Min kamalın şöhretidir min üreyin arzusu -- Biz köçürük bu dünyadan onlar qalır yadigar -- Min kamalın şöhretidir min üreyin arzusu -- -- Yandırdığın o kitablar alovlanır Yaxşı bax -- O alovlar şö'le çekib şefeq salır zülmete -- Şairlerin necib ruhu mezarından qalxaraq -- Alqış deyir eşqi böyük bir qehreman millete -- O alovlar şö'le çekib şefeq salır zülmete -- [more]

another video Reper global search video Qurd Reqs music search engines Edir
Aşık İbreti - İnsanlığa Değer Verir

Aşık İbreti - İnsanlığa Değer Verir

İnsanlığa değer verir -- Öyle bir ehli insanım -- Kötü ahlakı hor görür -- Ona hiç kaynamaz kanım -- -- Sofu cennet sorma bana -- Cehennem kar etmez bana -- Kederlenme benden yana -- Cennet benim ben insanım -- -- [more]

Simple search Reper another video Qurd Reqs free download mp3 Edir
Hüseyin Karakuş - İnsanlığa Değer Verir

Hüseyin Karakuş - İnsanlığa Değer Verir

İnsanlığa değer verir -- Öyle bir ehli insanım -- Kötü ahlakı hor görür -- Ona kaynamaz hiç kanım -- -- Sofu cennet sorma bana -- Cehennem kr etmez bana -- Kederlenme benden yana -- Cennet benim ben insanım -- -- [more]

world video clips Reper more Qurd Reqs youtube clip Edir
Kayseri Yöresi Türküleri - İnsanlığa Değer Verir

Kayseri Yöresi Türküleri - İnsanlığa Değer Verir

İnsanlığa değer verir -- Öyle bir ehli insanım -- Kötü ahlakı hor görür -- Ona hiç kaynamaz kanım -- -- Sofu cennet sorma bana -- Cehennem kar etmez bana -- Kederlenme benden yana -- Cennet benim ben insanım -- -- [more]

listen mp3 Reper download music Qurd Reqs music clips lyrics Edir
Ahmet Kaya - Tut ki Gecedir

Ahmet Kaya - Tut ki Gecedir

Tut ki gecedir -- Karanlik sivasir ellerine camlardan -- Birden kırmızıya doner trafik ışıkları -- Kükürtlü dumanlar yükselir -- Korkuya batmış cam kırığı adamlardan -- Tehlikeye büyür sakalları -- Tut ki gecedir -- İhbarlar birer sansar -- Bir telefondan bir telefona atlar -- Yeraltı örgütleri tetik üstünde -- [more]

download more Reper search Qurd Reqs example from Edir
Yusuf Güney - Kader Rüzgarı

Yusuf Güney - Kader Rüzgarı

Hayatın tüm sırlarıyla geçti ömrüm geleceği görmeden -- Kader rüzgarıyla boğuştum tıpkı bir meltem gibi kimsesiz -- Sev, sev ki kalbinde tomurcuklar filizlensin -- Öfkeni bir kenara hapsedip mutluluğun yeniden filizlensin -- -- Durma yak yüreğinden geçenleri -- Hayatı yaşanmaz edenleri -- Küçük bir dünya çizenleri -- Kader affetmez bu günleri -- Bırakmak yok öyle hayalleri -- [more]

of mp3 files Reper listen mp3 Qurd Reqs global search lyrics Edir
Moğollar - Hep Aynı

Moğollar - Hep Aynı

Böyle gelmiş hep böyle mi gidecek -- Şu insanoğlu dünyada nedenini unutmuş -- Aşkını kurutmuş -- Kalmış dört duvar arasında -- -- Her sabah işe gitmek -- Akşam eve dönmek -- Oluvermiş bütün dünyası -- Aklı zincir vurmuş -- Ruhunun yoluna -- [more]

mp3 download Reper global search mp3 Qurd Reqs about Edir

Let's search like this:

Oyun Havalari Reqs Tural Mustafaev Teqdim Edir Haci Sahin mam Huseynin Son Gecesi 2014 reqs ZOLOTOY Qurd tut elimden berk berk Milli reqs Qoca qurd en son mahnilar yeni reqs mp3 Dj Maiki - Reqs ele Klan A Plan Reqs Edir Her Kes Reqs Havasi Ritm qurd tut elimden berk berk yukle QURD - MENIM UREYIMI QIZLAR APARDI GETDI seyid taleh.xanim zehra elini terif edir yalli reqs mahnilari yeni reqs (cİiİp) 2013 ritm reqs tez tez muxtelif reqs mahnisi qurd tapin onu Klan-A-Plan Reqs edir her kes 2013 Miri Yusif Pul Mende Feat Qurd