• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • background​ေမသက္​ခိုင္​​ေအာကား search results

Lyzanxia - Lost

Lyzanxia - Lost

I'm sorry,forgive me... -- -- She comes to me but it's too late -- I died last night I couldn't wait -- She cries on me I can not hear -- She talks to me but I can't see -- -- I'm sorry forgive me... -- -- I'd like to choose my last hour -- [more]

şarkı sözleri ​ေမသက္​ခိုင္​​ေအာကား
Kadavrik - Haste

Kadavrik - Haste

Eye, eye of night -- Staring at me, run -- Run, don't hide -- Neverending haste -- -- Eye, eye of night -- Staring at me, run -- Run away -- Away! -- -- [more]

another search ​ေမသက္​ခိုင္​​ေအာကား
Kadavrik - Fearful Eyes

Kadavrik - Fearful Eyes

Deep in my soul... fighting hard -- Fearful eyes that i regard -- Feeding the deads, nothing to lose just my -- Lonleyness i'd like to abuse ... now! -- -- My fearful eyes I regard -- The last to go when sorrows grow -- -- I feel hate deep in my soul -- Fear tonight, good night to die -- [more]

find all of ​ေမသက္​ခိုင္​​ေအာကား
Lyzanxia - Dome

Lyzanxia - Dome

Feel alone...abandoned -- Tired to exist -- Go through life -- Dive so deep -- you leave the world -- Fly in a new death -- Searching the light -- -- You can see the dome -- Come into the dome -- [more]

bedava mobile indir ​ေမသက္​ခိုင္​​ေအာကား
Lyzanxia - Medicine Slave

Lyzanxia - Medicine Slave

The first step -- Erase data brain -- Create gaps -- Then fill the empty space -- -- Replace -- Defective cells -- Destroy -- All the remains -- -- [more]

mahnı sözü ​ေမသက္​ခိုင္​​ေအာကား
Lyzanxia - Addicted

Lyzanxia - Addicted

Why can't you tell me what's true? -- You lie to protect myself -- and I dive in the earth -- my heart is beating so fast -- You live to lie and cry to die -- We just need someone else -- -- They want -- To take -- Your flesh -- [more]

movies ​ေမသက္​ခိုင္​​ေအာကား
Lyriel - Day In June

Lyriel - Day In June

Alone in the night, I sit in the moonlight -- I drift to my fairylands -- The wind feels cold in my hands -- And I dream of you -- I know the pictures aren't true -- I guess I can feel your soul -- -- You visit me too -- Daily I have to remember -- The day in June, I couldn't help you -- [more]

guzel sözler ​ေမသက္​ခိုင္​​ေအာကား
Lyzanxia - Dream Feeder

Lyzanxia - Dream Feeder

Last dream I have stolen -- Fantasy and passion -- Lost men lose their thoughts -- I feed prophecy -- -- I take your life -- Your dreams and your lies -- We enter light -- I blind you -- -- [more]

lyrics ​ေမသက္​ခိုင္​​ေအာကား
Lyriel - The Spring And The Flight

Lyriel - The Spring And The Flight

When spring begins again to light -- And so nice is the world, -- with colors bright -- In the fields and hills with leaves of green -- When leaves burst forth for spring to be seen -- -- I'm the dew on the rose in the sun -- I'm a cloud in the sky and I run -- Into my dreams, into the sun -- -- [more]

another clips ​ေမသက္​ခိုင္​​ေအာကား
Lyriel - The Judgement Of My Harvest Heart

Lyriel - The Judgement Of My Harvest Heart

The world is cold, the heaven grey, the dark clouds travel faster -- The frozen wind cut in my face my nose is red -- With every step I go I hear the snow grates under my shoes -- Hypnotic is the moving of the little flakes -- -- With every step I feel the knife of the cold winter -- I cannot move my hands, I have lost the feeling -- I catch the snowflakes with my nose while I'm waiting for -- The man who said me that I'll meet him there this day -- -- [more]

Search for millions ​ေမသက္​ခိုင္​​ေအာကား

Let's search like this:

ျမန္မာေအာေခ် ာင္းရိုက္ ျမန္​မာ​ေစာက္​ဖုတ္​မ်ား ေအာရုပ္ျပ မိုးယုစံေအာ္ကား ဂ်ပန္ေအားကား ေအာပုံ မိုးယုစံ​ေအာကား ေအးျမတ္သူ ‌ေအးျမတ္‌သူလုိးကား မဒိမ္းေအာကား စရတီမုိးျမင့္full မုိးေဟကုိ ဖူးကား သဇင္​း​ေအာကားသစ္​ ျသကား ခင္ဝင့္ဝါ ခင္ဝင့္ဝါ ခင္ဝင့္ဝါ မိုေဟးကို မုိိးေဟကဖူကာ စုိးျမတ္သူဇာေအာ