• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • background​ေဒါက္​တာခ်က္​ႀကီး search results

The Temper Trap - Fools

The Temper Trap - Fools

They don't know -- What they're on about -- Those fools -- Don't get my dreams -- -- And I want it, I want it, I want it -- And I want it, I want it, I want it -- All -- When you can't wait -- To watch me fall -- [more]

pulsuz telefonuna yukle ​ေဒါက္​တာခ်က္​ႀကီး
The Temper Trap - Fader

The Temper Trap - Fader

I'm in transit -- -- Floating stranded on this boat -- And I pledge my self allegiance -- To a better night sleep at home -- And the sweet sweet sun's comin' down hard -- The sun's comin' down hard -- It burns the bones -- So hold a hand for cover -- Hold a hand for cover -- [more]

music player ​ေဒါက္​တာခ်က္​ႀကီး
The Temper Trap - Soldier On

The Temper Trap - Soldier On

Who wants to know -- -- All that is gold is rusting -- No one will know -- When seasons cease to change and: -- How far we've gone -- How far we're going -- It's the here and the now -- And the love for the sound -- Of the moments that keep us moving -- [more]

şarkı sözleri ​ေဒါက္​တာခ်က္​ႀကီး
The Temper Trap - Down River

The Temper Trap - Down River

Finally we have seen some things -- -- Some awfully nice -- Some dreadfully bad -- But we will sing -- Wash the blood off our knees -- Cause our love breaks through rough seas our ship will sail -- And I don't understand how this world would work -- Cause time will tell us nothing -- I'll take a chance on something -- [more]

mp3 download ​ေဒါက္​တာခ်က္​ႀကီး
The Temper Trap - Sweet Disposition

The Temper Trap - Sweet Disposition

Never too soon -- Oh, reckless abandon -- Like no one's watching you -- A moment -- A love -- A dream -- aloud -- A kiss -- A cry -- Our rights -- [more]

daha fazla ​ေဒါက္​တာခ်က္​ႀကီး
The Temper Trap - Rest

The Temper Trap - Rest

Ooh baby 2x -- Bereaved lady -- Ooh baby -- -- Ooh baby 2x -- He carved you like a stone -- Then left your side -- Stop 2x -- -- Ooh baby -- [more]

burada axtar mp3 ​ေဒါက္​တာခ်က္​ႀကီး
The Temper Trap - Love Lost

The Temper Trap - Love Lost

Our love was lost -- But now we've found it -- Our love was lost -- And hope was gone -- -- Our love was lost -- But now we've found it -- And if you flash your heart -- I won't deny it -- I promise -- [more]

global search mp3 ​ေဒါက္​တာခ်က္​ႀကီး
Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) - Çok Problem Var

Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) - Çok Problem Var

No problem dedik dedik ama -- Aslında var problem -- Bir problem de değil hem -- Çok problem var -- -- Birincisi kişilik sorunu -- Ne tam batıyız ne tam doğu -- Sanki ortada bir sandık -- Bir o yan bir bu yana usandık -- Öyle bir noktaya geldik ki biz -- [more]

mp3 download ​ေဒါက္​တာခ်က္​ႀကီး
Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) - Cici Bebek

Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) - Cici Bebek

Şarkılarım sana -- Olacak artık bebek -- -- Ninnilerin en güzeli -- Senin olsun bebek -- -- Senin için çalışmak -- Seni ısıtmak -- Mutlu etmek -- Sabırla beklemek -- [more]

lyrics ​ေဒါက္​တာခ်က္​ႀကီး
Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) - Deneylere Doğru

Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) - Deneylere Doğru

Topluca bu toplumda bir topluluk -- Deneylere doğru -- Dilsizler ordusu -- Kaval sesleri, sürüler misali -- Bir koyunluk -- -- Doğu batı arası köprüymüşüz de -- Sentezmişiz bir düşte satılık -- -- Biz ne suntalar ne cuntalar -- [more]

another lyrics ​ေဒါက္​တာခ်က္​ႀကီး