• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • background​ေက်ာ္​ဟိန္​း သီခ်င္​း search results

Behemoth - The Dance Of The Pagan Slaves

Behemoth - The Dance Of The Pagan Slaves

Oh, cursed profanated thougths of glory return to me -- Receive my every fall, my every pain and misfortune -- And wrath will born inside you -- Stronger than sounds of bells -- Primeval instincts will wake -- Pagan brothers of our blood -- Professing to the majesty of horned evil -- -- The war we'll begin -- Will be the final fall of god's flock -- [more]

search ​ေက်ာ္​ဟိန္​း world video clips သီခ်င္​း
Behemoth - The Chant From The Eastern Lands

Behemoth - The Chant From The Eastern Lands

In the forests of eternal dreaming -- Old oaks lighted up by the fullmoon's light -- The coldness of dungeon touches the inside of wooden maze -- From the womb of mother-wolf i was born -- The witches foretold in the hearts of my enemies -- In the midnight wilderness i took a pledge -- Quickly i fell in love with the taste of steel -- For ages waiting for its denudation -- The final triumph -- The pure barbarity -- [more]

open link ​ေက်ာ္​ဟိန္​း burada axtar mp3 သီခ်င္​း
Behemoth - The Alchemist's Dream

Behemoth - The Alchemist's Dream

Welcome to theatre of absurd -- When the world and rason are audience -- And actor illusion and experience only -- -- Here gleams shiny mandala -- In the chamber of creation and annihilation -- And lingam links with yoni wisdom stone make -- -- There is neither space nor time -- Books are read backwards or from all side -- [more]

different search ​ေက်ာ္​ဟိန္​း different search သီခ်င္​း
Behemoth - The Act Of Rebellion

Behemoth - The Act Of Rebellion

Fucked by hecate -- Yet i shall not be yours -- No fantasies nor the promised grace -- I will chase you down -- Rid me ov slavery -- Strengthen up my mind -- With a bliss from below -- -- Call me not, never, bow ye down, honour -- -- [more]

şarkı sözleri ​ေက်ာ္​ဟိန္​း free download mp3 သီခ်င္​း
Behemoth - Summoning Of The Ancient Gods

Behemoth - Summoning Of The Ancient Gods

Mystic voices lead me to suicide -- I will unite my flesh with him tonight -- Blasphemous son in my veins -- Into the magic circle -- -- Lord of dark winds -- Obscure my soul -- Burn my eyes -- Make me see illusions -- -- [more]

Simple search ​ေက်ာ္​ဟိန္​း get music download သီခ်င္​း
Neşet Ertaş - Kara Kaş Kara Gözler

Neşet Ertaş - Kara Kaş Kara Gözler

kara kaşlar kara gözler sende var sende var -- yenilmeyen deli gönül bende var aman aman -- yedi sene derde derman aradım aradım -- demedinki derde derman bende var aman aman -- insafsız seni seni öldürdün beni beni alırım seni seni -- -- kara kaşın kara gözün arası arası -- öldürüyo kaşlarıyın karası beni beni -- sende gama bende gönül yarası yarası -- olmayınca vermem seni ellere aman aman -- [more]

different search ​ေက်ာ္​ဟိန္​း youtube mp3 သီခ်င္​း
Oliver James - Long Time Coming

Oliver James - Long Time Coming

Everybody wants to be loved -- every once in a while -- we all need someone to hold on to -- just like a helpless child -- yeah -- can you whisper in my ear -- let me know it's alright -- it's been a long time coming -- down this road -- and now i know -- [more]

youtube mp3 ​ေက်ာ္​ဟိန္​း another search သီခ်င္​း
Grup Yorum - Diriliş

Grup Yorum - Diriliş

tankların önünden bir dağ düşse toprağa -- çoğalır toprakta dağlara gülen yürek -- dağlarda sokakta fabrikada tarlada -- halkız biz yeniden doğarız ölümlerde -- -- -- -- -- -- -- [more]

download from ​ေက်ာ္​ဟိန္​း find all of သီခ်င္​း
Çilekeş - Akrep

Çilekeş - Akrep

Kaygısız gözler -- Nedensiz katil olmuş -- Kararmış bir anda -- -- Kayıtsız adalet -- İfadesiz suratlardan sorulmuş -- Neden? -- -- Akrep beyinliler -- Düşmanlığı dost bilmişler -- [more]

get lyrics ​ေက်ာ္​ဟိန္​း youtube clip သီခ်င္​း
Sadus - Words Of War

Sadus - Words Of War

One look and all were blind - All that have seen -- All the pain - It can't live without me -- Time is blind - As it runs right over me -- All the pain it seems - Seems to find me -- One word for youhate -- One step and you're history crushed dead -- Wipe you outdeathly blow finishing stroke bloodshed -- Homicidal - I am the one executioner of punishment -- Hate - Words of war - I create -- Prosper until death becomes the words of war -- [more]

mahnı sözü ​ေက်ာ္​ဟိန္​း different search သီခ်င္​း