• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundျမန္​္​မာ ​ေအာ္​းကား search results

Silentium - Lores Of The Mist

Silentium - Lores Of The Mist

I wanted to see the moon -- Touch the heaven's roof -- More to know than I knew -- My soul escaped from the Wolf -- Mttarhku kept her own -- Mother Earth gave my skies -- She brathed out my soul -- More I see as one who flies -- -- My kinsman the water -- [more]

clips download this ျမန္​္​မာ Search for millions ​ေအာ္​းကား
Silentium - Into The Arms Of The Night...

Silentium - Into The Arms Of The Night...

Shiver, limbs, my shoulders -- The coldness stroke through me -- Awaken from my slumber -- Her darkness spoke to me -- -- The temptress in the dark -- Just lay beside me -- Come, torn my aching heart -- Just let her breath through me -- -- [more]

movies ျမန္​္​မာ Simple search ​ေအာ္​းကား
Silentium - Path Of Tears

Silentium - Path Of Tears

Cold winter wind sighs to you "goodbye" -- The last rose alive on your lonely grave -- Path of Tears... -- Silence within the dim moonlight -- I weep without you the endless night -- -- My grace, my life, my light -- Waiting on the other side -- Angels are mourning tonight -- 'cos you are not by my side -- [more]

pulsuz telefonuna yukle ျမန္​္​မာ mp3 search engine ​ေအာ္​းကား
Silentium - Heart Unyielding

Silentium - Heart Unyielding

My heart is unyielding -- My dreams are fulfilled -- Yet so full of longing -- Without him it's stilled -- Untouched by all evil -- My truelove and I -- My hope and my sole will -- His sight so divine -- -- My heart is stern faithful -- [more]

youtube clip ျမန္​္​မာ music player ​ေအာ္​းကား
Silentium - Painless

Silentium - Painless

What painful the chalice -- She drank so calmly -- There was his arms -- Around her naked body -- -- She still tastes his lips -- With her mouth -- A fragile rose -- Was her heart broken -- -- [more]

find all of ျမန္​္​မာ of mp3 files ​ေအာ္​းကား
Silentium - Ere I Falleth

Silentium - Ere I Falleth

Ere I falleth, I liveth amongst ye -- Now I the fiend, bring the hate amongst ye -- Ere I falleth, falleth into depths -- Longyng to feel, underworld I have fallen -- -- For ye my black heart now weeps -- Ye'll embrace with every dream -- Come my child, and fall with me -- Forever burns the pain with thee -- -- [more]

example from ျမန္​္​မာ pulsuz telefonuna yukle ​ေအာ္​းကား
Silentium - Lost Is My Name

Silentium - Lost Is My Name

I am the shameless lust in you -- I am the vanity of man -- I am forever strength in you -- I am the one to lift the hand -- -- I am the jealous tongue, the poison dart -- I am the lost one, anger in your heart -- -- I am the hunger, plague and strife -- The virtue stained -- [more]

Simple search ျမန္​္​မာ - daha etrafli ​ေအာ္​းကား
Silentium - Flame Still Burns

Silentium - Flame Still Burns

And all the dreams I've ever felt -- Failing to reach or comprehend -- The essence of you -- -- ...And all the times I've feared for you -- I've shut the door and passed right through -- The flame burns for you -- -- The emptiness in me -- Was filled with you within -- [more]

world video clips ျမန္​္​မာ mp3 search engine ​ေအာ္​းကား
Silentium - Forever Sleep

Silentium - Forever Sleep

Angel Who Seduced Me -- Angel Who Betrayed Me -- Angel Who Offered Me My Cross to Bear -- Life Is Full of Agony -- Life Is Full of Hate and Pain -- Better Off is Child Who'll Never Breath -- -- In Forever Sleep -- Dream On My Child -- -- [more]

download more ျမန္​္​မာ clips download this ​ေအာ္​းကား
Silentium - Dark Whispers

Silentium - Dark Whispers

I will be there when you mock thyself -- In the nighttime, when the shadows dance -- I will be there when you burn thyself -- She betrayed you, coldness tears your soul -- -- Out of the darkness -- Ye've locketh me in -- I have been aneath -- I'll feed your fear -- -- [more]

different search ျမန္​္​မာ another clips ​ေအာ္​းကား

Let's search like this:

စိုးျမတ္သူဇာ ေအာကား မိုးေဟကို အိုးကား ျမန္မာအာ္ကားxNXX ​ေရႊမႈံရတီ လုိးကား ​ေအာကားး ျမန္မားေအား မိုးယုစံ​ေအာကား မုိးယုစံ​ေအာ္​ကား သက္​မြန္​ျမင္​့​ေအာကား စုိးျမတ္သူဇာ လုိးကား ​ေအာစုပ္​မ်ား ​ေရႊမႈံရတီ​ဖူးကား မိုးယုစံ​ေအာက%လိုးကားE1း မိုးယုစံ​ေအာကကာမရသး ထိုင္​း​ေက်ာင္​သား​ေအားကား မုိးေဟကုိ ဖူးကား မိုး​ေဟကို ​ေအာ ကား မိုး​ေဟကို ​ေအာ ကား ျမန္မာေအာကး မိုးေဟကို ဖူးကား