• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundျမန္​မာ ​ေအာ္​ ကားမ်ား search results

Miley Cyrus - Someday

Miley Cyrus - Someday

Someday, someday, someday, oh -- Someday, someday, someday, oh -- Someday, someday, someday, oh -- Someday, someday, someday -- -- No, boy, don't call me feisty -- I worked too hard for this, oh, oh, oh -- No, boy, no, boy -- Can find me easy to resist -- -- [more]

bedava mobile indir ျမန္​မာ ​ေအာ္​ download more ကားမ်ား clips download this
Miley Cyrus - Old Blue Jeans

Miley Cyrus - Old Blue Jeans

You walk away from me tonight -- Not knowing the real me -- 'Cause you believe in all the hype -- I just stepped out of a magazine -- -- Take away the glamor, the world, let it show -- And forget everything you know -- Take away the mirrors, the limos, the lights -- 'Cause I don't wanna dress up tonight -- -- [more]

Its free download ျမန္​မာ ​ေအာ္​ lyrics and watch ကားမ်ား MP3 audio search
Miley Cyrus - Make Some Noise

Miley Cyrus - Make Some Noise

It's easy to feel like you're all alone -- To feel like nobody knows -- The great that you are, the good that's inside you -- Is trying so hard to break through -- -- Maybe it's your time to lift off and fly -- You won't know if you never try -- I will be there with you all of the way -- You'll be fine -- -- [more]

example from ျမန္​မာ ​ေအာ္​ open link ကားမ်ား ara
Miley Cyrus - We Got The Party

Miley Cyrus - We Got The Party

Come on, guys, tell me what we're doing -- We hang around when we could be all over the place -- The sun is shinin', just the way we like it -- Let's get out of this hall and show the world our face -- -- It's Friday but there's nowhere to go -- Anywhere is cool but we're not going home -- And we can do anything we wanna do -- It's all up to me and you -- -- [more]

get lyrics ျမန္​မာ ​ေအာ္​ listen mp3 ကားမ်ား guzel sözler
Miley Cyrus - Bigger Than Us

Miley Cyrus - Bigger Than Us

L O V E love -- L.O V E -- -- L O V E love -- L O V E -- -- I see your face, I look in your eyes -- What you feel is no surprise -- Everyone needs somethin' to believe in -- -- [more]

- click here ျမန္​မာ ​ေအာ္​ music clips lyrics ကားမ်ား bedava indir
Miley Cyrus - East Northumberland High

Miley Cyrus - East Northumberland High

My problem isn't that I miss you -- 'Cuz I don't -- My problem isn't that I kissed you -- Whoa oh -- -- I figured out -- That you're nothin' that I thought you're about -- You're just caught in a place -- It's what time will erase in my heart -- -- [more]

about ျမန္​မာ ​ေအာ္​ - daha etrafli ကားမ်ား - daha etrafli
Miley Cyrus - G.n.o. (Girl's Night Out)

Miley Cyrus - G.n.o. (Girl's Night Out)

Don't call me, leave me alone -- Not gonna answer my phone -- 'Cause I don't, no, I won't see you -- -- I'm out to have a good time -- To get you off of my mind -- 'Cause I don't and I won't need you -- -- Send out a 911 -- We're gonna have some fun -- [more]

download music ျမန္​မာ ​ေအာ္​ music clips lyrics ကားမ်ား free download mp3
Miley Cyrus - Start All Over

Miley Cyrus - Start All Over

I have to wonder if this wave's too big to ride -- Commit or not commit in such a crazy tide -- It's sooner than I thought but you called me out -- I lost control and there's no doubt, I'm gonna start all over! -- -- Out of the fire and into the fire again -- You make me want to forget and start all over -- Here I come straight out of my mind or worse -- Another chance to get burned and start all over -- I'm gonna start all over -- [more]

another mp3 ျမန္​မာ ​ေအာ္​ listen mp3 ကားမ်ား download music
Sinan Özen - Dün Gece

Sinan Özen - Dün Gece

Dün gece mehtaba dalıp hep -- Seni andım seni andım -- Öyle bir an geldi ki -- Mehtap seni sandım -- -- Sevgili rüyana mı aldın -- Beni birden beni birden -- Öyle bir an geldi ki -- Mehtap seni sandım -- Mehtap seni sandım -- [more]

another lyrics ျမန္​မာ ​ေအာ္​ - click here ကားမ်ား listen mp3
Sinan Özen - Esen Yeller

Sinan Özen - Esen Yeller

Dağları duman alanda -- Gözüm yollarda kalanda -- Yağdıma seni salanda -- Gül yanağın solmasın mı yar -- -- Esen yeller esen yeller -- Sevgilimden bana haber -- -- Solanda narin çiçekler -- Gözüm yaşla dolmasın mı -- [more]

global search video ျမန္​မာ ​ေအာ္​ - daha etrafli ကားမ်ား music clips lyrics