• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundေအသင္ခ်ဳိေဆြ ေအာကား search results

Multitap - Ci

Multitap - Ci

Yerde adın var, içimden adın var -- İçimde bir eski plak çalıyor -- Kalbe giden yolu kestiler artık -- Lakin amaçsız çarpıyor -- Yok bir yorum ama tek bir yolum var -- Uzun bir zamandır adımlıyorum -- Kimse peşimde değil ama yok nefesim -- Kafesimde feci daralıyorum -- -- Ci derler birinci vazifen -- [more]

download watch ေအသင္ခ်ဳိေဆြ mahnı sözü ေအာကား
Black Veil Brides - Rebel Love

Black Veil Brides - Rebel Love

I cannot hide what's on my mind -- I feel it burning deep inside -- A passion crime to take what's mine -- Let us start living for today -- -- Never gonna' change my mind -- We can leave it all behind -- Nothin's gonna' stop us -- No not this time -- -- [more]

hemen indir ေအသင္ခ်ဳိေဆြ download from ေအာကား
Black Veil Brides - Hello My Hate

Black Veil Brides - Hello My Hate

I don't wanna be! -- -- Hello my love, well good riddance and farewell to you. -- This marks the day we met on your terms. -- Hello my hate, well this marks the day I killed you. -- So cuddle, make your bed, we broke the ice...your only dead and.. -- -- I Don't wanna be! -- Another dead-weight victim of love tragedy and -- I Dont wanna be! -- [more]

about ေအသင္ခ်ဳိေဆြ ara ေအာကား
Black Veil Brides - The Gunsling

Black Veil Brides - The Gunsling

Standin' alone, in the soot and stone, -- He draws from his holster, a man. -- Crawlin' alone, in the soot and stone, -- He makes his way home half to death. -- In time, and in vain. -- I wash my hands of yesterday. -- And if I should fall, if I should pass. -- In one last stand, before the gates, before the gates of hell. -- Crawlin' alone, in the soot and stone. -- He makes his way home half to death. -- [more]

free watch video ေအသင္ခ်ဳိေဆြ search ေအာကား
Black Veil Brides - Children Surrander

Black Veil Brides - Children Surrander

We're born into the night like children of the damned -- Our pain will shine a light to those who understand -- -- Whoa whoa sink your teeth into forever -- Whoa whoa sunlight burns Children Surrender -- -- An exorcise of life to cut beneath our hands -- Like souls who missed their plight, we'll bleed along the sand -- -- Whoa whoa sink your teeth into forever -- [more]

another mp3 ေအသင္ခ်ဳိေဆြ Its free download ေအာကား
Black Veil Brides - We Stick These Wounds

Black Veil Brides - We Stick These Wounds

You kissed the lips of evil, two months its all the same -- You begged for this man's approval, like all the rest you'll die in vain. -- Sit down this wont take long now, off my chest these lyrics came. -- Your words they eat right through me, heartbreaks your favorite pain. -- -- Chorus -- The tears we've cried, this love has died your by yourself here tonight -- It's what we hide, with every lie your by yourself (here tonight) -- -- I think of it each time i touch you, every time I hear his name. -- [more]

- daha etrafli ေအသင္ခ်ဳိေဆြ of mp3 files ေအာကား
Black Veil Brides - Carolyn

Black Veil Brides - Carolyn

These times in life we learn to try, with one intention -- Of learning how and when we'll die, but we cant listen -- I wish to god I'd known that I, I didn't stand a chance -- Of looking back and knowing why, or pain of circumstance -- -- You're not alone -- We'll brave this storm -- -- So here's my song I wrote in time, when it was needed -- Through pain of heart or loss of mind, your burdens lifted -- [more]

youtube clip ေအသင္ခ်ဳိေဆြ world video clips ေအာကား
Black Veil Brides - Die For You

Black Veil Brides - Die For You

The writing's on the wall -- Your crimson touch is going no where -- I'll hang on to every word you said -- And sink my teeth into this nightmare -- -- Woah oh oh oh -- I'm screaming out -- Woah oh oh oh -- Can you hear me? -- -- [more]

another video ေအသင္ခ်ဳိေဆြ MP3 audio search ေအာကား
Black Veil Brides - God Bless You

Black Veil Brides - God Bless You

We're all told that when we die -- We leave to a better place -- And all I know is what you left -- A love I can't erase -- -- All the same in love and war -- Burn my name and ashes scorn -- -- You left me with these broken lies -- And I let you -- [more]

example from ေအသင္ခ်ဳိေဆြ daha fazla ေအာကား
Glen Hansard - If You Want Me (Feat. Marketa Irglova)

Glen Hansard - If You Want Me (Feat. Marketa Irglova)

Are you really here or am I dreaming -- I can't tell dreams from truth -- For it's been so long since I have seen you -- I can hardly remember your face anymore -- When I get really lonely and the distance causes only silence -- I think of you smiling with pride in your eyes a lover that sighs -- -- If you want me satisfy me -- If you want me satisfy me -- -- [more]

more ေအသင္ခ်ဳိေဆြ lyrics ေအာကား

Let's search like this:

လီးျကီးနည္း ညမင္းသားသဇင္ေစာက္ဖုတ္ မုးယုစံ​ေအာကား တင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ေအာ ျမန္မာ႐ုပ္ျပေအာစာအုပ္ မိုးယုစံေအာကား အေမရိကန္လိုးကား မုိးယုစံေအာကား ​ေရႊမႈံရတီ​ဖူးကား ေရႊမႈံရတီ ေအာကား အျပာကားျမန္​မာ အျပာကာ ျမန္မာ ဝတ္မႈံေရႊရည္ ေအာကား ဖင္လို:ကာ: ‌ေရႊမွံုရတီလိုးကား ေအာစာ ေရႊမံူရတီလိုးကား Xnxxျမန္မာေအာကား ျမန္မာအာကား ေအးျမတ္သူ ေစာက္ဖုတ္ Photoဒီည